Godina koja je na izmaku uvijek je vrijeme za sublimiranje rezultata rada svake jedinice lokalne samouprave, kao i svakog pojedinca. Grad Senj se zadnjih godina snažno etablirao i nametnuo kao sve posjećenija turistička destinacija i na taj način još snažnije „trasirao“ svoj gospodarski put. Zato smo za kraći intervju zamolili „prvoga među jednakima“, gradonačelnika Grada Senja Sanjina Rukavinu.

-Jeste li i u kojoj mjeri zadovoljni s poslovnim rezultatima Grada Senja u 2018. godini?

-Zadovoljan sam poslovnim rezultatima. Sa svojim sam suradnicima, službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela, ravnateljima i djelatnicima ustanova te direktorima i djelatnicima trgovačkih društava, ostvario brojne pomake – preustroj gradske uprave donošenjem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja, bruto plaće djelatnika Grada podignute su za prosječno 20%, čime se za plaće djelatnika sada izdvaja 17.5% izvornog Proračuna, a paralelno s tim podignute su i plaće proračunskim korisnicima Grada za 15%. Program promidžbe Grada Senja iz kojeg se financiraju sve gradske manifestacije povećan je u odnosu na 2017. godinu s 610.000 kn na 1.250.000 kn. Kroz program javnih potreba raspoređuje se iznos od ukupno 6.150.000 kuna. Krenuli smo s kapitalnim projektima, neki su završeni, a neki su u trajanju. Pred nama je, nadam se, uspješna 2019. u kojoj nastavljamo istim tempom.

-Svi realizirani projekti su važni za Vaš grad, ali koje biste projekte ipak izdvojili kao krucijalne?

-Svakako bih napomenuo kako je Grad Senj uložio velike napore u posredovanju pri kupnji Metalne opreme d.d. Senj, koju je kupila švicarska firma GIPO AG. Grad je u tom smislu odradio dio analize fiksnih troškova, prikupio podatke o poticaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pri zapošljavanju novih radnika i pregovarao sa Srednjom školom Pavla Rittera Vitezovića u Senju o otvaranju novoga strukovnog smjera. Ovdje ističem dobru suradnju Grada i stečajnog upravitelja Franje Otročaka te direktorice Metalne opreme gospođe Sanje Karadžije. Zajedničkim je naporima sačuvano 69 radnih mjesta. Ističem i završetak radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj, projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, koji je uključivao opremanje reciklažnog dvorišta (spremnici za otpad, boksovi, balirka, usitnjavač granja), uređenje prometnice (iskop, uređenje posteljice, izvedba nasipa, nosivi sloj, asfalt i signalizacija), potporni zidovi, vodoopskrba i odvodnja, kontejner za zaposlene, vaga, nadstrešnica, ograda i elektroinstalacije. Tu je i rekonstrukcija ulice Stjepana Radića, uređenje plaže i dječjeg igrališta te uređenje trga u Svetom Jurju, izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, nabava novih udžbenika za prvašiće (a u 2019. i za sve ostale razrede), učeničke i studentske stipendije… Valja spomenuti i postavljanje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima s područja grada Senja. Trenutno se uređuje i pretprostor Pavlinskog trga, u planu je i uređenje Pavlinskoga trga s dijelom ulice Potok te izrada sveobuhvatnog prostornog plana grada Senja.

-Svjedoci smo svojevrsnih „tektonskih“ pomaka na domaćoj političkoj sceni. Kakva je politička situacija u Gradu Senju?

Situacija je stabilna, o čemu svjedoči donošenje Proračuna Grada Senja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. Proračun je izglasan 27. studenoga 2018., što je jedinstven slučaj. Nikada ranije Proračun nije usvojen u Gradu Senju.

-Vaša poruka građanima Grada Senja?

-Senj se gradio tisućljećima, svi mi njegovo smo djelo, ali i njegovi graditelji. Njegovi smo baštinici i istovremeno njegovi dužnici. U tom smislu želim svim građankama i građanima grada podno Nehaja sretan Božić i uspješnu 2019. godina i neka nam svima duh Božića bude nadahnuće u ispunjavanju ciljeva i odgovornih zadaća pred nama!

Razgovarao:M. Smolčić