Sastanak klastera žena poduzetnica jugoistočne Europe i Mediterana

U Otočcu je održan sastanak osnivačkog odbora Prvog klastera žena poduzetnica jugoistočne Europe i Mediterana. To je u stvari sastanak na kojem su se okupile žene od Vukovara do Dubrovnika koje će u studenom 2014. godine u Sinju održati Osnivačku skupštinu Prvog klastera žena poduzetnica jugoistočne Europe i Mediterana.

Osnivanjem klastera žena poduzetnica udružit će se ženska kreativnost odnosno poduzetnost u zajedničku inicijativu kako bi se bolje plasiralo ono što je autohtono i ono što je vrijedno u Hrvatskoj. Ovo je po prvi puta da se ide s takvom inicijativom a sve sa ciljem drugačijeg razmišljanja o proizvodu koji je hrvatski i kako ga plasirati cijelome svijetu.
„Sastanak prilika da se sastanu izuzetno motivirani ljudi koji imaju viziju kako hrvatsku izvući na neki način iz krize, sa hrvatskom kvalitetom i unaprijediti sadašnje prilike. Osnovni cilj klastera je okupljanje vrijednih ženskih proizvoda i djelatnosti u Hrvatskoj, kako bi se ponudili kvalitetni proizvodi i usluge a koji se temelje prvenstveno na tradiciji i vrijednostima te pronaći nova tržišta, ne čekajući pasivno. Nije nužno da se klaster širi brojčano, već da se lokalno osnaži. Ovo je predosnivački skup, a osnivanje će uslijediti u studenom u Sinju gdje će biti i sjedište klastera – kazala je Mary Ann Rukavina Cipetić direktorica GTF – Inicijativa za održivi razvoj.
Sastanak u Otočcu imao je naglasak na povezivanje poduzeća i jačanje ženskog poduzetništva, s ciljem motiviranja žene do veće uključenosti u poduzetništvo, organizaciju razmjene iskustava između već uspješnih poduzetnika i poduzetnika – početnica i poticanje umrežavanja lokalnih i regionalnih mreža. Za sada je 12 članica, odnosno osoba koje su ujedno i suosnivačice, no zamisao je da se pokrije cijela Hrvatska i da te ključne osobe, od Vukovara do Dubrovnika, svako u svom kraju potiče druge.

Nastavak ispod oglasa
Dragica Rogić predsj. udruge "Gačanka"
Dragica Rogić predsj. udruge “Gačanka”

„Bila je ovo prigoda da razgovaramo o daljnjim smjernicama rada Klastera, o osnovnim ciljevima, odnosno o jačanju i osnaživanju članova Klastera, zajedničkom nastupu na tržištima, o prepoznatljivom vizualnom identitetu, umrežavanju i suradnji sa institucijama. Kao posebni ciljevi izdvojeni su zapošljavanje, jačanje ženskog poduzetništva, razvoj lokalne zajednice i ruralnih krajeva, očuvanje kulturne baštine. Izabrana je radna skupina koja će koordinirati i pripremiti osnivačku skupštinu koja će se održati u Sinju 7.11. 2014. godine, a donesena su i pravila Statuta Klastera i prijedlog naziva Klastera. Treba reći da smo razmatrali i prijedloge programa rada Klastera a broj članova Klastera za sada je 12 predstavnica iz cijele RH, od Vukovara do Dubrovnika. Nakon završenog sastanka predstavnice klastera uživale su u druženju sa članicama udruge „Gačanka“ u Centru za tradicijske obrte gdje su im članice udruge “Gačanka” predstavile svoje proizvode i program rada udruge. Kušati domaću pastrvu i popiti vodu na Majerovom vrilu bilo je pravo zadovoljstvo za sve. Lijepo sunčano poslijepodne dalo je dodatni štih ovim poslovnim ženama da uživaju u ljepoti grada Otočca i Gacke doline. Pune lijepih dojmova i zadovoljne rezultatima dogovorenog uz obećanje da će se u buduće ponovno naći u Otočcu“ – kazala je Dragica Rogić, predsjednica Udruge „Gačanka“.
Domaćin radnog sastanka bila je udruga „Gačanka“ iz Otočca i GTF- iz Zagreba.
Dražen Prša