Sastanak povjerenstva stranke LiPO u Senju. Bilježi se porast broja članova

Na jučer održanom sastanku povjerenstva stranke LiPO za Grad Senj razmatrana je aktualna politička situacija. Sastanku je bio nazočan dr. Darko Milinović – predsjednik stranke LiPO sa svojim suradnicima.

Izraženo je zadovoljstvo s rezultatima ankete koja je ovih dana napravljena za našu županiju, a prenijeli su je i najtiražniji mediji. Takav rezultat je zasigurno proizašao iz rada čitave stranke Lipo, istaknuto je. U Senju su okupljeni upoznali predsjednika stranke sa svojim aktivnostima i učlanjenjem novih članova.

Za predsjednika Odbora za gospodarstvo i EU fondove imenovana Tea Tomljanović, mag.oec, Povjerenstvu pridružena nova imena 

Na prijedlog predsjednika povjerenstva stranke za Grad Senj Željka Nekića povjerenstvo je prošireno s tri nova člana, a to su Tomislav Rogić, Domagoj Nekić, a osnovan je i odbor za
gospodarstvo i EU fondove na čelo kojeg je odabrana Tea Tomljanović.

L.O.