Grad Gospić pokrenuo je internetsko savjetovanje s građanima vezano uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi. Savjetovanje je započelo koncem prosinca 2018. godine i traje do do 15. siječnja 2019. godine.
Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Svoje primjedbe, komentare i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi građani mogu dostaviti na adresu elektronske pošte josip.markovic@gospic.hr ili grad-gospic@gs.t-com.hr

L. O.