Gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić sazvao je za sutra, 27. ožujka Konstituirajuću sjednicu drugog saziva Dječjeg vijeća Grada Gospića. Djeca će se okupiti u Gradskoj vijećnici u 17 sati da bi na konstituirajućoj sjednici predstavili kandidate za sljedeći saziv ovoga tijela, predstavili voditelja Dječjeg vijeća, a javnost će biti upoznata i sa tijekom priprema za izbore Dječjeg gradonačelnika Grada Gospića.

L. O.