Seminar u sklopu projekta ”Vrtovi lunjskih maslina”

Dani Izralea u Novalji

TZ Grada Novalje i Gradska uprava Grada Novalje uputili su poziv svim poduzetnicima i obrtnicima, kao i svim drugim zainteresiranim građanima da se odazovu na seminare/predavanja koji se organiziraju u sklopu projekta ”Vrtovi lunjskih maslina” (”Olive gardensof Lun”).

Unutar projekta ”Vrtovi lunjskih maslina” Turistička zajednica Grada Novalje i Gradska uprava Grada Novalje organizirati će 5 seminara/predavanja sa izabranim temama kojima će se poduzetnici i obrtnici upoznati sa mogućnostima koje pruža navedeni projekt.

Seminari/predavanja koji će se održati ovog vikenda imati će tri teme: Osnove marketinga i prodaje, Marketing te Prodaja a održati će se kroz module.

Seminari/predavanja će se održati u Novalji, u prostorijama Osnovne škole A. G.Matoš, dana 23. i 24. ožujka 2012. god. za Module 2, 3 i 4. Moduli 1 i 5 će biti organizirani naknadno.

M.Š.