Turistička zajednica Grada Senja poziva sve pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu na edukativnu radionicu koja će se održati 04. lipnja u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara Nehajeva, Senj.

Program radionice:

18:00 Uvodna i pozdravna riječ
Sanjin Rukavina, gradonačelnik grada Senja, Ivan Radošević, direktor TU TZ Ličko-senjske županije i Viktor Samaržija, direktor TU TZG Senja
         
18:15 Obveze iznajmljivača stanova, soba i postelja putnicima i turistima prema Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Silvana Čorić, viša upravna savjetnica Poreznog ureda Gospić  

18:30 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti- novosti u zakonskoj regulativi
Marijana Lulić, voditeljica Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u LSŽ

18:45 Novosti u poslovima i načinu rada turističke inspekcije
Marija Vukelić, voditeljica Službe turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka

19:00 Specijalizacija ponude i udruživanje
Nedo Pinezić, Quanarius d.o.o.

19:15 Primjer dobre prakse suradnje mikro poduzetnika u destinaciji
Mladen Draguzet, Istra outdoor experience, Barban

19:30 Kako poboljšati popunjenje smještajnih kapaciteta?
Danijela Faraguna, Deo Volente d.o.o. Labin

19:45 Pitanja i odgovori

L.O./TZS