22. svibnja 2019. godine potpisan je ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji oborinske i sanitarne odvodnje te prelaganje vodnog ogranka u ulici Damira Tomljanovića Gavrana između Vodovoda i odvodnje d.o.o. i G.P.P. Mikića d.o.o., ukupne vrijednosti investicije od 11.324.903,20 kn s PDV-om.

Temeljem Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u svezi sa sufinanciranjem radova na rekonstrukciji dijela lokalne ceste LC59001 i izgradnji infrastrukturne mreže (dionica: ulica Damira Tomljanovića Gavrana) te dodatka i izmjena i dopuna Sporazuma, sufinanciranje preuzimaju Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije (ŽUC) u iznosu od 2.826.944,38 kn s PDV-om (24,96%), Grad Senj u iznosu od 4.560.271,32 kn s PDV-om (40,27%) i Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj u iznosu od 3.937.687,50 kn s PDV-om (34,77%), od čega Hrvatske vode sufinanciraju 80% vrijednosti radova bez PDV-a, a što iznosi 2.520.120,00 kn.

Rekonstrukcija ulice Damira Tomljanovića Gavrana, osim uređenja kolničke konstrukcije, obuhvaća i izgradnju sanitarne i oborinske kanalizacije, vodovodne mreže, izgradnju nogostupa i javne rasvjete duž iste. Uz istu se uređuju i dijelovi priključnih ulica Ivana Lenkovića, Nikole Jurišića, Petra Kružića i ulice Kozjak.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsjednik Gradskog vijeća grada Senja Željko Tomljanović, gradonačelnik grada Senja Sanjin Rukavina, direktor tvrtke Vodovoda i odvodnje d.o.o. Bruno Brozičević i član uprave tvrtke G.P.P. Mikić d.o.o. Nikola Turčić.

GS / Foto: Dinko Brozičević