U Senju je danas potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova sanacije plaže i šetnice Škver od profila 3A do profila 09 između Grada Senja i izvođača radova Zajednice ponuditelja Vodogradnja Rijeka d.o.o. Kukuljanovo i BSK commerce d.o.o. Rijeka.

Projektom vrijednim 3.238.675,25 kn sanirat će se nadmorski i podmorski dio obalnih zidova uređene plaže. Sanacija nadmorskoga dijela obalnog zida obuhvaća kamenu oblogu zida s podbetoniranjem donjeg reda kamene obložnice, dok sanacija podmorskoga dijela građevine obuhvaća zaštitu i obnovu temelja obalnoga zida. Za isto su se poduzele sve odgovarajuće pripremne radnje – podvodno snimanje kamerom i izmjera oštećenih dijelova građevine te prikupljanje podataka, što će u konačnici zasigurno doprinijeti uspješnoj sanaciji.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su gradonačelnik grada Senja Sanjin Rukavina i predstavnik Zajednice ponuditelja i direktor Vodogradnje Rijeka d.o.o. Boško Bilić.

Podsjetimo, navedena šetnica u budućnosti će, osim povezivanja triju prirodnih uvala, osigurati pješački koridor između naseljenih zona iznad Treće drage sa Škverom, a time i sa samim centrom Senja, čime navedeni projekt sanacije dobiva na još većoj važnosti.

GS