SENJ Potpisan Ugovor za izgradnju plaže i šetnice Škver u iznosu od 5 milijuna kuna

U uredu gradonačelnika Grada Senja danas je potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova  Izgradnja plaže i šetnice Škver od profila 9 do profila 12, I.faza – II. Etapa u vrijednosti od  5.005.601,38 kuna.

Ugovor o izvođenju radova potpisao je u ime Grada Senja gradonačelnik Sanjin Rukavina  s direktorom Boškom Bilićem iz Zajednice ponuditelja Vodogradnja Rijeka d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo, i BSK commerce d.o.o., J.P.Kamova 111, 51000 Rijeka. Ovaj vrlo značajan projekt za Grad Senj biti će sufinanciran od strane Ministarstva turizma u iznosu od 700.000 kn i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  u iznosu od 1.166.000, a preostali iznos od 3.139.601,38 kn financirat će Grad Senj.

Ovaj projekt je jedan od nekoliko pripremljenih projekata Grada Senja koje je prepoznalo Ministarstvo turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Projekt predstavlja prvu  faza izgradnje plaže i šetnice Škver koja će biti završena do početka turističke sezone 2018.

L.O.