Grad Senj obavijestio je građane da će od ponedjeljka, 1. travnja 2019. Dječji vrtić TRAVICA zbog radova rekonstrukcije biti privremeno preseljen na lokaciju u zgradu Osnovne škole S. S. Kranjčevića Senj.

Podsjećamo, u Senju je  25. veljače 2019. godine potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova Adaptacija dječjeg vrtića Travica između Grada Senja i izvođača radova Ekološki centar d.o.o. iz Vukovara, a ukupan iznos investicije je 2.282.281,56 kn.

Projektom rekonstrukcije obuhvaćena je sanacija krovnog pokrova, sanacija podova, zidova, stropova, sanitarnih čvorova i pročelja, prozora i vrata te kompletna izmjena rasvjetnih tijela. Navedenim radovima omogućit će se zdraviji i sigurniji boravak jasličke i vrtićke djece.

Ovaj projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 675.080,00 kn odobrenog u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Radovi adaptacije započinju 8. travnja 2019. godine.

L.O.