S obzirom na pandemiju korona virusa senjski turistički djelatnici ipak imaju razloga za optimizam. Lani su ostvarili 413 818 noćenja. Prethodnu  2020. godinu taj je broj  iznosio 339 505 pa je stvoreno povećanje od  21,89 posto. Lani  je u odnosu na 2020. godinu taj broj veći za 50,48 posto. U privatnom smještaju je u 2021. godini ostvareno 98,62 posto dolazaka u odnosu na prethodnu godinu. Zato je smanjen broj noćenja u planinarskim domovima koji je lani bio manji za 13 posto u odnosu na 2020. godinu.

Na ovaj način najveći broj noćenja u 2021. godini je ostvaren u privatnom smještaju i iznosio je 244 749  i  povećan je za  37,6 posto i  iznosi skoro 60 posto svih lanjskih noćenja ostvarenih na  području Grada Senja.

L.O.