Ravnateljica Ustanove za razvoj Grada Senja Dorotea Prpić i gradonačelnik Senja Darko Nekić

U Gradu Senju krupnim koracima grabe dalje …, a da je to tako najbolje govori podatak da su započeli radovi i na izgradnji Rekreacijsko – sportskog centra Tenis, koji su dio projekta RESPITE – „Izgradnja i razvoj Rekreacijsko – sportskog centra Tenis“.
Radove je simboličnim činom „hvatanje lopate u ruke“ otvorio gradonačelnik Senja Darko Nekić, čije će radove u trajanju od 6 mjeseci izvoditi tvrtka „Kulić-Invest“ d.o.o.
Ovaj projekt, kojem je ukupna vrijednost 1.198.650,95 eura, sufinancira se sa 998.835,84 eura ili 83,33 % EU (IPA programa), te sa 199.815,11 eura ili 16,67 % sa sufinanciranjem Grada Senja.
Radovi na izgradnji i opremanju „Rekreacijsko-sportskog centra Tenis“ obuhvatit će svlačionice, teretane, klupske prostorije i boćališta, polivalentnog igrališta I (tenis, mali nogomet), polivalentnog igrališta II (tenis, badminton, odbojka), 2 stola za stolni tenis, centralne polukružne građevine (recepcija, svlačionice, sanitarni čvorovi i terasa), te dječjeg igrališta.
Uz spomenuto, treba kazati da projekt ima i tzv. soft dio koji obuhvaća izradu razvojne strategije, edukacijske programe za sportske menadžere i koordinatore te trening aktivnosti za sportske trenere i animatore, a realizacija projekta može se pratiti i na web stranici, te putem letaka, brošura i info plakata koji će se tiskati u okviru projekta.
Sve ovo događa se isključivo zahvaljujući senjskoj Razvojnoj agenciji koja je projekt kandidirala na natječaj, što je inače njezin osmi projekt koji se financira iz EU i koja je do sada iz EU fondova Gradu Senju priskrbila od oko 5 milijuna eura. Razvoja agencija Senj kao i sve dosadašnje projekte će, kao i ovaj, provesti po pravilima EU, dok će kroz akcijsku grupu za provođenje projekta biti uključeni i predstavnici senjske Turističke zajednice, Saveza sportova Grada Senja i Školsko-sportske dvorane, doznali smo u razgovoru sa ravnateljicom Ustanove za razvoj Grada Senja Doroteom Prpić.
Dražen Prša