Na 36. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Senj vijećnici su prihvatili Izvješće o izvršavanju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu, usvojen je Program rada Gradskog vijeća za razdoblje siječanj – lipanj 2017. Prihvaćen je Plan raspodjele spomeničke rente za 2017. godinu, kojim će se rasporediti 100 tisuća kuna za radove na uređenju Pavlinskog trga, Potoka, Cilnice i Velikih vrata te iznos od 220 tisuća kuna za sufinanciranje obnove pročelja i krovova zgrada u Senju koje su registrirane kao kulturno dobro. Prihvaćeno je izvješće povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva koje je raspravljalo i dalo svoje mišljenje, odnosno očitovanja vezano za tri predmeta. Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Grada da se komunalna oprema nabavljena u 2016. godini donira GKD Senj.
Prihvaćen je prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Klarićevac“, kojeg je predstavila Terezija Mirković Berković, dipl. ing. arh., kao odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana, u ime izrađivača Plana, Urbanističkog instituta Hrvatske. Isto tako, prihvaćena je odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Senja tvrtki Dimko d.o.o.

GS/L. O.