Tijekom šetnje kroz Divoselo kod Gospića jučer je građanin pronašao dva topnička zrna za beztrzajni top call. 82 mm s reaktivno-kumulativnim zrnom M-72. Odmah je pozvao policiju pa je pronađeni eksplozivni materijal policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu Policijske uprave ličko-senjske izuzeo i pohranio u skladište do uništenja.

Policijska uprava ličko-senjska i nadalje poziva građane na oprez i ukoliko pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva neka o tome odmah obavijeste policiju.
Suho vrijeme pa požari opet plamte!

Od početka 2022. godine do danas, na području Policijske uprave ličko-senjske evidentirano je 98 požara na otvorenom prostoru. U cilju prevencije ovakvih i sličnih događaja, policija upozorava građane koji spaljuju korov, suho raslinje, granje i slično, da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar.

Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.

U slučaju spaljivanja apeliramo i pozivamo sve građane da obrate posebnu pozornost pri nadziranju vatre i rukovanju lako zapaljivim predmetima i tvarima.

Skrećemo pozornost građanima da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza pa se spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena, prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu, a oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal. Pri tome je potrebno osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje. Dakle, vatru je potrebno držati pod nadzorom!
Za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

L. O.