Tijekom jučerašnjeg potpisivanja Ugovora  o unaprjeđenju lovstva na prostoru Ličko-senjske županije  malobrojni novinari nazočni ovome događaju pitali su lovce neke detalje vezane uz lov. Tajnik Županijskog lovačkog saveza Mile Ugarković odgovarao je na pitanja, od kojih izdvajamo problem krivolova i  sigurnosti lovaca u lovu.

-Moram istaknuti kako ogromna većina lovaca žive za lov, uz poštivanje svih moralnih i etičkih pravila koje taj sport donosi. No, dovoljan je samo jedan slučaj krivolova pa da javnost to lovačko društvo pogrešno percipira kao nemarno, neetično, gdje cvjeta krivolov. Srećom, nas lovce okolina ipak ne doživljava u tom negativnom kontekstu. Tijekom cijele godine lovačka društva skrbe o divljači. Grade se i popravljaju hranilišta, solišta, pojilišta, siju se njive žitarica. Zimi se doprema hrana jer divljač zbog prirodnih faktora gladuje. Svako lovačko društvo za ovo doba godine je već pripremilo  sijeno, kukuruz, žitarice… Ta prihrana divljači često je presudna za njihovu kondiciju i zdravlje. Lovce kritiziraju oni koji o tome znaju vrlo malo, ili nimalo. Zlatno je pravilo: hrani i štiti divljač, pa tek onda lovi.

-Kakav je sigurnosni aspekt u  lovištima Ličko-senjske županije?

-Svake godine neizostavno održavamo sastanke s edukativnim radionicama na kojima ukazujemo na presudnu važnost sigurnosti u lovu. Na ovaj način smo o  ovome više puta skrenuli pozornost svim lovačkim društvima. Kontaktirali smo sa svim lovozakupnicima, skretali pozornost na sigurnost u lovu, kakva se oprema mora koristiti kako bi lovci bili pravilno obilježeni. Pravi, odgovorni lovac ne može i ne smije otvarati vatru na šušanj ili micanje granja. Pucat će samo onda kada u lovu ugleda divljač, onu koja se tada lovi. Na sreću, već godinama nismo imali nesreća u lovu i vjerujem da će tako biti i dalje, rekao je novinarima tajnik ŽLS Mile Ugarković.

M.S.