Foto:Novalja.hr

Za  sutra je najavljeno održavanje  redovne sjednice Gradskog vijeća grada Novalje. Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Šonje predložila je za 9. po redu sjednicu toga tijela Dnevni red sa 13 točaka. Ističu se  prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2016. Godinu, prijedlog I. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje do 2018., zatim  prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje u ovoj  godini i prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

L.O.