Sjednica Stručnog kolegija Gradonačelnika Otočca

Otočac – Na stručnom kolegiju Gradonačelnika Grada Otočca razmatrano je izviješće o stanju sigurnosti na području Otočca. Tako se može konstatirati temeljem izviješća kojega je podnio načelnik PP Otočac Zvonko Vrban da se u Otočcu najviše krade po trgovinama, najviše se tuče,galami i svađa na ulicama, prekršaji su najčešći sa subote na nedjelju. Načelnik Vrban stanje sigurnosti u Otočcu temeljem pokazatelja ocjenio je zadovoljavajućim što je podržao i gradonačelnik Barković istaknuvši kvalitetnu suradnju Grada i policije. Kad je riječ o komunalnoj naknadi iz 2012. Godine konstatirano je da postoje zaostala plaćanja iz prethodnih godina koja se nastoje naplatiti no problem je što su dužnici u stečaju. Naglašeno je da komunalna naknada 10 godina nije povećavana i da će za sada ostati tako. Predstavljen je i nacrt novog Statuta i novi Poslovnik GV Grada Otočca.

ivanzubrinic_prsa_14032013Na kolegiju je savjetnik gradonačelnika Ivan Žubrinić iznio veliki broj optužbi na nekvalitetan rad zimske službe tijekom zadnje snježne vremenske nepogode izravno optuživši otočki „Komunalac“ koji nije kvalitetno obavljao poslove čišćenja snijega. Ustvrdio je Žubrinić da su uslijed nestručnog čišćenja snijega nastala brojna oštećenja na kako na rubnjacima, fasadama zdrada tako i na cestama.

Nastavak ispod oglasa

Iako je za zimsku službu u prva tri mjeseca ove godine utrošeno 1,3 milijuna kuna, po Žubriniću poslovi su krajnje loše obavljeni. Kazao je da u Komunalcu postoje ljudi koji bi trebali pokazati radnicima kako se čisti snijeg te da se snijeg uslijed velikih padavina trebao odvoziti sa gradskog trga  a ne navažati ga na tu površinu. Bilo je još primjedbi od savjetnika Žubrinića od onih da je uslijed čišćenja snijega uništeno i ukrasno grmlje u središtu Otočca te da je potrebno nešto učiniti sa uklanjanjem starih kestena koji prijete sigurnosti građana.

Gradonačelnik Mario Barković konstatirao je da postoji niz opravdanih prigovora savjetnika Žubrinića no da se u obzir ipak trebaju uzeti iznimno velike količine snijega koji je napadao te da za njegovo uklanjanje sa površina bila bi potrebna itekako velika financijska sredstva.

Prijedlog Ivana Žubrinića bio je da se u središtu Otočca uvede naplata parkirališta po cca 3 kuna sat, čime bi se dodatno priskrbila sredstva u gradsku blagajnu. Kazao je da Komunalac treba dati više čistača na ulice jer sadašnje stanje ne zadovoljava. Djelomično mu je odgovorila Vera Korać voditeljica poslova komunalnog redarstva kazavši da iz njenog iskustava na terenu, mišljenje je kako domaćih ljudi tako i onih koji dolaze u Otočac da je Grad Otočac čist i uredan. Opaske da treba više čistača komentirala je na način da je to točno ali da su u pitanju opet financijska sredstva.

Dražen Prša