Sjednica Upravnog odbora LAG-a Lika

0

U općini Lovinac održana je 5. sjednica upravnog odbora LAG-a „Lika“. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prošle sjednice upravnog odbora, predstavljene su prve prijave za pisma preporuke. Naime, LAG može izdati pismo preporuke koje donosi određeni broj bodova prilikom prijave na natječaj ukoliko je projekt u skladu sa strategijom LAG-a  i ukoliko je sama investicija tj. projekt na području koje obuhvaća LAG. Odlukom upravnog odbora pisma preporuke izdat će se za tri projekta na području LAG-a.

Predsjednik LAG-a Danijel Tušak istaknuo je kako se do kraja 2014. godine  moraju pripremiti projekti s obzirom da će u tom razdoblju krenuti natječaji prema programu ruralnog razvoja za materijalnu imovinu te komunalnu infrastrukturu za naselja s manje od 5000 stanovnika. Sve su to prednosti koje LAG mora iskoristiti s obzirom da ispunjava većinu već navedenih uvjeta, a posebno uvjet kojim se čak 20% povećava intenzitet potpore za gorsko-planinska područja.

Sve mjere odnose se na europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj pomoću kojega će LAG nastojati što bolje ostvariti sve predviđene projekte u skladu sa strategijom.

LO