Skoro 300 prijava zbog šteta od poplava

Već treći dan se na terenu Kosinja nalazi Komisija za procjenu šteta od poplava Općine Perušić. Zamjenik načelnika Općine Perušić Mihael Kurteš otkriva detalje ovoga posla važnog za vlasnike oštećene imovine koja se našla na udaru nedavnih poplava.

-Komisija se sastoji od 10 članova, podijeljenih u dvije ekipe kako bi se procjena šteta što brže realizirala. Do zadanog roka štete je prijavilo gotovo 300 fizičkih i pravnih osoba. Budući su stambeni objekti i gospodarske zgrade prioritet, članovi komisije započele su sa tim dijelom posla i danas borave na području Gornjeg Kosinja, kaže Mihael Kurteš. Među pravnim osobama  čija je infrastruktura pretrpjela najveća oštećenja ističu se HEP i poduzeće Lika-ceste.

Nastavak ispod oglasa

M.S.