Jučer se priopćenjem za medije javnosti obratio tajnik županijske organizacije HDZ-a Ernest Petry. Na službenim web stranicama Ličko-senjske županije još je 2018. godine objavljen županijski akt prema kojem se prostor koji je stranka LiPO koristila jučer povremeno daje na korištenje mnogim braniteljskim, sportskim i drugim udrugama, sustavu civilne zaštite, ali i političkim strankama.

Članak 6.

Poslovni prostor daje se Korisniku na privremeno

ili povremeno korištenje bez naknade za:

– aktivnosti civilne zaštite i sustava zaštite i
spašavanja,

– udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

–  aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom i
humanitarnih udruga,

-aktivnosti socijalnih, kulturno – umjetničkih i
sportskih udruga,

– redovne aktivnosti registriranih političkih stranaka
sastanci, konferencije za medije, tribine i sl.

– aktivnosti kojima se informiraju pojedine grupe
građana, a koje su od značaja za život i napredak
stanovništva (predavanja, savjetovanja i slično za koja
se ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade)

-druge aktivnosti za koje se utvrdi da su od interesa
za Ličko-senjsku županiju ili njezino stanovništvo.

L.O.