Smanjili dugovanja za 10 milijuna kuna

Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac
Gradonačelnik Otočca  Stjepan Kostelac
Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac

Otočac – Sa početnog pesimizma i bez perspektive, danas u Otočcu pozitivno gledaju na moguće saniranje financijskih opterećenja koja su naslijedili od prijašnje gradske vlasti. Potvrda tomu je i izjava gradonačelnika Otočca Stjepana Kostelca koji kaže da enormno velike dugove Grada Otočca značajno smanjuju. Treba podsjetiti, kaže Kostelac, da kad su prošle godine preuzeli vlast u gradu Otočcu dug grada bio je 20.810,000 kuna. Zaključno sa 30. lipnjem 2014. godine dug smo smanjili na 11.251.000 kn što pokazuje da smo u godinu dana uspjeli skoro 10 milijuna kuna vratiti, odnosno isplatiti.
U Zagrebu smo potpisali sporazum vezan za obročnu otplatu sa Plinacrom, kojem je grad bio dužan naplatu komunalnog doprinosa za izgradnju plinovoda 5.276.000 kn. Dogovorili smo da to podmirimo u dvije godine – kaže gradonačelnik Kostelac.
Dodaje da još imaju i dug prema HEP-u za što vjeruju da će naći zajedničko rješenje vezano za plaćanje duga, odnosno da će kroz mjesec, dva potpisati i taj ugovor. Grad Otočac HEP-u mora platiti oko 12 milijuna kn. Treba reći da je u stvari dug bio 6,6 milijuna kn, no i kamate su oko 6 milijuna kn. Po ovome oko 11 milijuna kn koje je grad sa 30. lipnjem imao prema dobavljačima ponovno će se podignuti za kamatu, odnosno za 2,5 milijuna kn Plinacru i 6 milijuna kn prema HEP-u pa će se dug opet popeti na nekih 10 milijuna kn, kaže Kostelac.
Iako su dugovanja prepolovljena visina kamata i dalje stvara velike probleme, za što Kostelac kaže:
„Kao Grad uspjeli smo oko 10 milijuna kn isplatiti dugovanja prema dobavljačima što je rijetkost u Hrvatskoj. Iako se u medijima govori da je neka lokalna uprava smanjila dugove za 3 milijuna kn i to ispada kao senzacija, pogledajte nas, jer mi smo jedinstven primjer u Hrvatskoj jer smo u godinu dana vraćanjem 10 milijuna kn u stvari napravili što nitko nije do sada. Tomu treba dodati da je poslovanje grada bilo gotovo normalno, išli smo na smanjenje plaća i obaveza prema radnicima no uspjeli smo održati normalno poslovanje Grada i naših proračunskih korisnika“ – kazao je gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac.
Dražen Prša