Smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
Smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
Smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića

GOSPIĆ – Jučer je u prostorijama KIC-a Gospić održana smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića.  Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Gospića ustrojena je kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića i ista je operativna snaga zaštite i spašavanja.

Popunu postrojbe civilne zaštite Grada Gospića obveznicima obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić na temelju zahtjeva Grada Gospića iz redova dragovoljaca te sa obveznicima koje raspoređuje područno nadležni Odsjek za poslove obrane u Gospiću.

Smotri pripadnika civilne zaštite ispred Grada Gospića nazočio je zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan i pročelnik Područnog ureda DUZS Gospić Joso Živković. 

L.O.