Smotra pripadnika postrojbe CZ ON grada Gospića

Smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
Smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića
Smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića

GOSPIĆ – Jučer je u prostorijama KIC-a Gospić održana smotra pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Gospića.  Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Gospića ustrojena je kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Gospića i ista je operativna snaga zaštite i spašavanja.

Popunu postrojbe civilne zaštite Grada Gospića obveznicima obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić na temelju zahtjeva Grada Gospića iz redova dragovoljaca te sa obveznicima koje raspoređuje područno nadležni Odsjek za poslove obrane u Gospiću.

Nastavak ispod oglasa

Smotri pripadnika civilne zaštite ispred Grada Gospića nazočio je zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan i pročelnik Područnog ureda DUZS Gospić Joso Živković. 

L.O.