„Snaga zajednice“ se promovira u Brinju

Brinje će ovoga petka, 17. rujna od 12 sati biti  domaćin izložbe fotografija i promocije stručnog priručnika “Snaga zajednice”- program poludnevnog boravka, uz angažman Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce.

Promocija priručnika i izložba fotografija  će se održati u prostorijama Društveno-kulturnog centra u Brinju.

Nastavak ispod oglasa

L. O.