Sniženje cijene naknade za zaštitu voda u Gospiću

Kao jedan od najvažnijih koraka u postizanju strateške eko-odrednice na području Gospića svakako je puštanje u  rad  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Gospića. U jednoj cijeloj kalendarskoj godini (2016.) stečeni su preduvjeti za ocjenu njegovog rada i sukladno tome definiranju iznosa koji se plaća kao naknada za zaštitu voda prema Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine 82/10, 83/12).

Zato se  rješenjem Hrvatskih voda od 1. veljače 2017. primjenjuje tzv.  korekcijski faktor 0,70  te će na taj način korisnici vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Gospiću umjesto dosadašnjih 1,35 kn/m3, sada  plaćati 0,95 kn/m3. Novi cjenik vodnih usluga može se preuzeti na stranici http://usluga-gospic.hr/cjenik-vodnih-usluga.

Nastavak ispod oglasa

Povećanjem opterećenja UPOV-a koje se može dobiti daljnjim priključivanjem na sustav javne odvodnje otpadnih voda, kako korisnika koji su nedavno dobili tehničku mogućnost spajanja, tako i onih koji tu mogućnost imaju odavno, rad UPOV-a će biti još kvalitetniji i omogućiti daljnje povećanje korekcijskog faktora, a time i novo sniženje naknade za zaštitu voda na području Gospića.

L.O.