Proračun Općine Plitvička jezera je razvojan, osigurava najviše sredstava za kapitalne projekte, ali on ne ide na uštrb socijalno osjetljivih kategorija koje su na proračunu Općine, niti na uštrb financiranja projekta pronatalitetne politike. Potvrđuje se to pregledom stavki u proračunu kad su u pitanju socijalna davanja najugroženijim skupinama stanovništva ali i svih onih koji spadaju u tu kategoriju.
Tome u prilog ide i podatak da iz Općinskog proračuna za 2015 godinu Crvenom križu Korenica za redovnu djelatnost ide 284.000 kn u što je uključen i program „Pomoć u kući“. Socijalna osjetljivost ogleda se i izdvajanjem 170.000 kn jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim osobama, odnosno na donacije stanovništvu u naravi. Poučenim dosadašnjim iskustvima, kada je riječ o elementarnim nepogodama, u proračunu je osigurano i 150.000 kn za te potrebe.
Treba kazati da se u Korenici od lipnja 2014. godine provodi, uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, trogodišnji program “Pomoć djeci s teškoćama i podrška življenju u vlastitom domu “. Da bi se program što uspješnije provodio Općina Plitvička Jezera sudjeluje u sufinanciranju troškova dolaska stručnog tima (logopeda) dva puta mjesečno u iznosu od 1.000 kuna po dolasku. Trenutačno u Korenicu dolaze tri pedijatrice, a u program je uključeno između 25 – 35 djece. Predviđeno trajanje programa je do 31. svibnja 2017. godine.
Osjetljivost prema mladima, poglavito onima koji traže posao, zamijećena je programom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, tako da su u općini zaposlene tri osobe sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom. Treba spomenuti i pet stipendija studentima u iznosu od po 1.000 kn mjesečno koje Općina izdvaja za školovanje mladih.
Ono što zasigurno najviše raduje je i odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. godini, temeljem koje Općina Plitvička Jezera dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja Općine Plitvička Jezera, i to 3.000 kn za prvo novorođeno dijete, 3.500 kn za drugo novorođeno dijete, 4.000 kn za treće novorođeno dijete, odnosno za svako sljedeće rođeno dijete po 500 kn više, što je za 2015. godinu osigurano 150.000 kn. Načelnik Boris Luketić ističe:
-Programima socijalnih potreba uvijek dajemo posebnu pozornost jer to je osjetljiva kategorija za koju uvijek treba imati razumijevanja. Do sada smo pokazali svu našu osjetljivost pomno pazeći na sve potrebe, uvažavajući situaciju na terenu, prikupljajući podatke, izviješća i trenutačne prilike. Na žalost, socijalne (ne)prilike kao i u ostalim gradovima i općinama u Hrvatskoj uvijek dolaze do izražaja. Planirajući proračun za svaku godinu, socijalni programi, odnosno sredstva za njihovu namjenu dobro se i stručno pripremaju kako ne bi došlo do možebitnih propusta. Nadamo se da ćemo i kroz 2015. godinu „pokriti“ sve potrebe iz toga, itekako osjetljivog područja, kazao je načelnik Općine Plitvička jezera Boris Luketić.
D. Prša