Solidarnost je temelj Crkve – dobrotvorna podupirajuća društva specifičnost ogulinskog kraja

Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. Ne opravda li se slično, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede? Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.( Jak 2, 20-26)

 U ovim vremenima krize i pomanjkanja solidarnosti postoje ljudi koji su shvatili smisao ovih riječi koje sam citirao ispod naslova. To su članovi dobrotvornih podupirajućih društava ogulinskog kraja. To je ujedno i specifičnost ogulinskog kraja, koja se ne smije prepustiti zaboravu.

Do sada se smatralo, od Osnivačke skupštine u svibnju 2005., da je Dobrotvorno podupirajuće društvo “Sv. Josip” Prapuće osnovano u jesen 1925., ali nedavno pronađena dokumentacija spominje djelovanje i plaćanje članarine od početka 1921. Prilikom obnavljanja stare kuće obitelji Stošić, Vrtače 12 na Prapućama, u prostoru između stropa i tavana pronađene su dvije dragocjene knjige odnosno dva arhivska dokumenta:

Nastavak ispod oglasa

1. Članski uplatni dnevnik Dobrotvornog podupirajućeg društva svetog Josipa, Ogulin-Prapuće od 1926. do 1935. godine,
2. Blagajnička knjiga Dobrotvornog podupirajućeg društva svetog Josipa, Ogulin – Prapuće od 1931. do 1937. godine.

Navedenu arhivsku građu 26. rujna 2011., Dobrotvornom podupirajućem društvu “Sv. Josip” Prapuće-Zagrad donirao je gosp. Jurica Stošić, a Društvo mu je 2. listopada 2011. uputilo veliku zahvalu i predalo potvrdu o preuzimanju.

Zahvala gosp. Jurici Stošiću i predaja potvrde o preuzimanju knjiga- Uplatni dnevnik sadrži 200 stranica s popisom članova koji su uplaćivali članarinu od 1926. do 1935. U Dnevniku se nalazi i stupac u koji je upisivan i datum učlanjenja, pa je tako prvi upisan Domitrović Tomo, kč. broj 40, Prapuće, rođen 1882., član Društva od 1. 1. 1921. Te iste godine članarinu je platilo 20 članova i svi su postali članovi na Novu 1921. godinu. Iz Dnevnika se vidi na 70-toj stranici da je na kraju 1928. godine članarinu platilo 154 člana.

Raduje me činjenica da i u našoj biskupiji postoji tradicija koja ukazuje da je bilo ljudi koji su shvaćali da i solidarnost spada na ljubav prema bližnjemu kad se nađe u nevolji.

                                                                                                                NjaM