Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. Ne opravda li se slično, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede? Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.( Jak 2, 20-26)

 U ovim vremenima krize i pomanjkanja solidarnosti postoje ljudi koji su shvatili smisao ovih riječi koje sam citirao ispod naslova. To su članovi dobrotvornih podupirajućih društava ogulinskog kraja. To je ujedno i specifičnost ogulinskog kraja, koja se ne smije prepustiti zaboravu.

Do sada se smatralo, od Osnivačke skupštine u svibnju 2005., da je Dobrotvorno podupirajuće društvo “Sv. Josip” Prapuće osnovano u jesen 1925., ali nedavno pronađena dokumentacija spominje djelovanje i plaćanje članarine od početka 1921. Prilikom obnavljanja stare kuće obitelji Stošić, Vrtače 12 na Prapućama, u prostoru između stropa i tavana pronađene su dvije dragocjene knjige odnosno dva arhivska dokumenta:

1. Članski uplatni dnevnik Dobrotvornog podupirajućeg društva svetog Josipa, Ogulin-Prapuće od 1926. do 1935. godine,
2. Blagajnička knjiga Dobrotvornog podupirajućeg društva svetog Josipa, Ogulin – Prapuće od 1931. do 1937. godine.

Navedenu arhivsku građu 26. rujna 2011., Dobrotvornom podupirajućem društvu “Sv. Josip” Prapuće-Zagrad donirao je gosp. Jurica Stošić, a Društvo mu je 2. listopada 2011. uputilo veliku zahvalu i predalo potvrdu o preuzimanju.

Zahvala gosp. Jurici Stošiću i predaja potvrde o preuzimanju knjiga- Uplatni dnevnik sadrži 200 stranica s popisom članova koji su uplaćivali članarinu od 1926. do 1935. U Dnevniku se nalazi i stupac u koji je upisivan i datum učlanjenja, pa je tako prvi upisan Domitrović Tomo, kč. broj 40, Prapuće, rođen 1882., član Društva od 1. 1. 1921. Te iste godine članarinu je platilo 20 članova i svi su postali članovi na Novu 1921. godinu. Iz Dnevnika se vidi na 70-toj stranici da je na kraju 1928. godine članarinu platilo 154 člana.

Raduje me činjenica da i u našoj biskupiji postoji tradicija koja ukazuje da je bilo ljudi koji su shvaćali da i solidarnost spada na ljubav prema bližnjemu kad se nađe u nevolji.

                                                                                                                NjaM