GOSPIĆ- „Lička ekološka akcija“, po godinama još uvijek mlada,ali sa dosta odrađenih zadataka važan je društveni čimbenik u Gospiću, pa i šire. „Lea” organizira Javnu tribinu „SOS za Park šumu Jasikovac“. Cilj tribine koja je dio istoimenog projekta jest prezentirati rad udruge na ovom projektu kroz kratki prikaz povijesnih odrednica Jasikovca, dosadašnjih aktivnosti LEA-e i daljnjih nastojanja i viđenja za Park-šumu Jasikovac. Svakako valja spomenuti da je projekt prepoznala i INA , kao jedan od 12 najboljih nacionalnih projekata održivog razvoja odabran je u sklopu INI-nog Zelenog pojasa.
Iz LEA-e pozivaju sve članove, partnere i prijatelje da svojim dolaskom podrže ovu javnu tribinu, štoviše da se prijedlozima, pitanjima i sugestijama uključe u raspravu kako bismo stvorili što potpuniju i sveobuhvatniju podlogu za daljnje djelovanje. Tribina „SOS za park šumu Jasikovac“ održat će se 24.ožujka u 18 sati u Kulturno-informativnom centru u Gospiću.

Milan Tomašević