Foto:N.Mraović

Gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić donio je Odluku na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića  i članka 49. Statuta Grada Gospića o dodjeli financijskih sredstava, organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Gospića u 2017. godini u područjima: branitelji i stradalnici te sportsko rekreativne aktivnosti.

Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za 2017. godinu u području Branitelji i stradalnici Domovinskog rata odnosi se na četiri udruge proizašle iz Domovinskog rata sa ovoga područja, za čije će aktivnosti u 2017. godini biti iz gradskog Proračuna izdvojeno 114 tisuća kuna. Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu u području Sportsko rekreativnih aktivnosti podrazumijeva sufinanciranje 13 udruga i klubova, za što je Grad Gospić u Proračunu osigurao 144 100 kuna.

L.O.