Općina Plitvička Jezera  je protekloga mjeseca donijela Odluku o financiranju rada udruga iz sektora civilnog društva sa prostora ove općine. Načelnik Općine Boris Luketić jučer je potpisao 26 ugovora koji će korisnicima donijeti ukupno 1 364 000 kuna. Na ovaj način Općina Plitvička Jezera  pomaže u radu sportskih klubova, kulturnih udruga i općenito radu udruga čije aktivnosti u mnogome povećavaju  kvalitetu života na tome području.

L.O.