GOSPIĆ – Na gradskoj tržnici građanima su svoje kandidate i programe  na razini Grada Gospića  predstavile tri koalicije: HDZ-HSS.HSU i HPS AS, zatim HSP-HSLS i neovisni kandidat Karlo Starčević i na  trećem su štandu bili  SDP-HNS. Sve je prošlo u demokratskom ozračju, pa su neki kandidati pristupali štandovima  protu-koalicije i potpisima im davali potporu.

M. S.