GOSPIĆ Krajem lipnja 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Gospić evidentirane su 2.983 nezaposlene osobe, što predstavlja 253 osobe odnosno 7,8% manje nego u prethodnom mjesecu i 186 osoba ili 8,4% više nego u istom mjesecu prošle godine. U izvještajnom mjesecu ukupno su iz evidencije nezaposlenih izašle 423 osobe. Od toga je zaposleno 360 osoba i to 357 temeljem radnog odnosa i 3 temeljem drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) Zaposlenih 357 osoba temeljem zasnivanja radnog odnosa  je za 20,0% manje nego u prethodnom mjesecu i 37,3% više nego u isto vrijeme prošle godine. Najviše radnika je zaposleno u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 96, trgovini na veliko i malo – 60 administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima  – 37. U isto vrijeme  iz ostalih razloga od kojih su najčešće nejavljanje u dva uzastopna roka Zavodu, odjava sa evidencije, ostvarivanje prava na rodiljinu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu i dr. brisane su 63 osobe.

    Tijekom lipnja 2013. u Područni ured u Gospiću prijavljeno je  170 novih nezaposlenih osoba što je za  22,0% manje nego u prethodnom mjesecu i 16,4% više nego u lipnju 2012.g. Od ukupnog broja novo prijavljenih  najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa – 109 osoba, iz neaktivnosti 46 i redovnog školovanja 9. U PU HZZ Gospić evidentirano prema spolnoj strukturi 1.549 nezaposlenih žena i 1.434 muškarca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 51,9%, dok udio muškaraca u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 48,1%.

Regionalni raspored nezaposlenosti – u odnosu na prethodni mjesec došlo je do smanjenja nezaposlenosti u svim ispostavama i to redom:  Novalja za 35,2%, Korenica 13,9%, Senj 13,6%, Otočac 5,6%, Donji Lapac 4,4%, i Gospić 1,1%. Što se radnih mjesta tiče tijekom lipnja 2013. Područnom uredu Gospić prijavljeno je 157 slobodnih radnih mjesta, što je  za 83 radna mjesta ili 12,2% više nego u prethodnom mjesecu i za 205 radnih mjesta ili čak 56,6% manje nego u lipnju prošle godine.

     Broj korisnika novčane naknade u lipnju 2013.g. smanjio se u odnosu na prethodni mjesec za 73 osobe ili 13,5%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika također smanjio za 26 osoba  ili  5,3%. Prosječna novčana naknada u lipnju 2013.g. iznosila je 1.573 kn. U Područnom uredu Gospić tijekom lipnja ukupno je isplaćeno 752.256 kn  novčane naknade nezaposlenim osobama.

L. O.