Stanje vodotoka ličkih rijeka čak niži od prosjeka

0

Medijske informacije o pripremama za katastrofalne poplave u nekim dijelovima Hrvatske za sada zaobilaze Liku. Voditelj vodno-gospodarske osnove za Liku i primorje Mladen Vodička bio je na terenu i protekloga vikenda. Prema njegovim riječima naselja u Lici za sada su još daleko od ugroze.
-Prateći vodne režime rijeka na ovome području zanimljivo je to što je nakon obilnih oborina trenutno stanje dviju najvećih ličkih rijeka čak niže od godišnjih prosjeka. Tako rijeka Lika sada propušta svega 25 kubičnih metara vode, a Gacka 15. Dakle trenutno nema nikakvih alarmantnih vijesti što se tiče poplava na ovome području, naglašava Mladen Vodička. Hoće li biti poplava ili ne ovisi samo o dinamici topljenja snijega. Stožeri za obranu od poplava pomno prate razvoj događaja na terenu i ustreba li, spremno će reagirati. Prva jača „južina“ najavljuje se tek od srijede.

M. S.

Oglas