Budući da su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, u postupku je izdavanje lokacijske dozvole za gradnju trafostanice, priključnog zračnog dalekovoda i niskonaponske mreže u duljini od oko 1,5 km u zaseoku Pernari u Križpolju. Nakon što je prošli tjedan održan javni uvid u spis predmeta, na teren su izišli Mario Barković – voditelj Ispostave Otočac županijskog Odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo koji su nadležni za izdavanje lokacijske dozvole, Milan Čorak – predstavnik Elektrolike Gospić-Pogona Otočac koji su investitori i izvođači radova te načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić, kako bi na licu mjesta utvrdili lokaciju buduće trafostanice. Inače, zaselak Pernari je u Domovinskom ratu ostao bez električne energije, a budući da se dio starosjedilaca vratio i obnovio kuće, pristupilo se rješavanju problema dovoda električne energije do njihovih kuća. Nakon izdavanja lokacijske dozvole, budući da su proračunom HEP-a predviđena sredstva za ovaj projekt, te ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali, planira se početak radova na izgradnji. Načelnik Zlatko Fumić je obilaskom terena, u razgovoru sa stanovnicima Pernara, koji nisu skrivali zadovoljstvo što će napokon dobiti električnu energiju, naglasio da je zahvalan čelnicima Elektrolike Gospić što su imali razumijevanja za probleme stanovnika brinjske općine.

L.O./A.M.