Što će biti s utočištem u Kuterevu?

Ne tako davno u utočištu za napuštene medvjede u Kuterevu, jedinstvenom takve vrste u svijetu, pokrenuli su inicijativu za prikupljanje novca kojim bi kupili dodatno zemljište, proširili utočište,  izgradili novi prostor, ali i rekonstruirali sadašnje. Tom zamisli omogućili bi se daljnji poslovi oko mogućeg zbrinjavanja napuštene medvjeđe siročadi, jer kako stvari sada stoje, u utočište se više ne može smjestiti niti jedan medvjed. Koliko je situacija ozbiljna, najbolje govori podatak da je sa sadašnjih devet medvjeda utočište popunilo sve kapacitete koji su građeni uz pomoć donacija i radom volontera, a sve na temelju licence koja je dobivena od ministarstva. Ono čime su se u utočištu vodili i stvorili približnu financijsku konstrukciju je 60.000 eura koje im je potrebno sakupiti da bi se projekt „ Zemlja za medvjede“ s ideja i zamisli proveo u stvarnost. Na žalost, kako sada stvari stoje, od zamišljenog projekta neće biti ništa jer se od potrebnih 60 tisuća eura uspjelo prikupili tek 5 tisuća eura s kojim je kupljeno tek zemljište. Unatoč nerazumijevanju šire zajednice, volonteri koji žive i rade u utočištu nisu klonuli duhom, već su se dali daljnjem poslu pa su iskopali rubove za novi obor, a kako novca za postavljanje ograde i daljnje uređenje nema, dovedeni su u krajnje nezavidnu situaciju.

Žalosti činjenica da u nekim europskim zemljama, kao npr. u Švicarskoj ili Njemačkoj slična utočišta dobivaju i po 600.000 eura za rad tijekom tri godine, a u našoj državi ovakve inicijative ostaju po strani.  Iako u utočištu novac nikada nije bio ogledalo budućnosti, kako god tko to protumačio, bez njega se dalje ne može, barem u onim zamislima koje su zaplanirane. I dalje drže da novac nije najbitniji i najnužniji i da bi i dalje bilo kakva pomoć itekako dobro došla, pa makar ona bila u vidu doniranja raznog materijala, cementa, metalnih dijelova, mreža i sl., a svaka kuna dobro bi došla, pa makar to bila kuna, pet kuna ili deset.

Nastavak ispod oglasa

O devet medvjeda u kuterevskom utočištu brine desetero volontera, a u slučaju da se pojavi još samo jedan napušteni medvjedić, bio bi prepušten surovoj sudbini, u stvari bio bi najvjerojatnije  odstrijeljen ili uklonjen na „nepoznat“ način. Utočište za napuštene medvjede jedini im je spas, jedina nada za život.

Projekt „ Zemlja za medvjede“ skupni je naziv za poslove koji su se planirali napraviti  jer su medvjedi prerasli sadašnje ograde u kojima žive, a za prihvat novih medvjeda nema kapaciteta. Realne su  naznake da će se ubrzo pojaviti potrebe za prihvat medvjeđe siročadi, i što onda učiniti, pitaju se u utočištu. U volonterskoj postaji kažu da nastoje stvoriti europsko okruženje za zatočene medvjede jer je prisutna  jedna vrsta „nelagode“  jer je selo preblizu utočištu, što medvjedi itekako osjete. Ako bi se u obzir uzeli standardi i uvjeti po kojima rade i djeluju utočišta u svijetu, onda bi za jedno utočište kao ovo što je u Kuterevu trebalo zaposliti 24 radnika, a u kuterevskom utočištu sve je napravljeno manjim donacijama, radom volontera i nesebičnom ljubavlju. Volonteri ističu da oni nastavljaju dalje sa svojim radom, njihova briga o medvjedima i utočištu neće biti ni u kojem slučaju manja, već, dapače, morat će uložiti još više truda. Vjeruju, ipak, da će ljudi pomoći da najpoznatije utočište u Hrvatskoj i Europi nastavi s daljnjim radom u kvalitetnijim uvjetima.

Stoga, ne zaboravite 1 ili 5 kuna medvjedima život znače!

Dražen Prša