Stožer civilne zaštite kao resurs nezaobilazan u svakodnevnom životu

Stožer civilne zaštite (SCZ) Ličko-senjske županije neprekidno je angažiran na aktivnostima vezanih uz praćenje i suzbijanje epidemije COVID-19, počasti koja je obilježila 2021. godinu. U vremenskom periodu od 28. prosinca 2020. god. do 28. siječnja 2021. godine u više navrata od strane Hrvatskih voda Centar obrane od poplave Sektor E bila su donošena Rješenja o uspostavi redovnih do izvanrednih mjera obrane od poplave na branjenom području Mali sliv Lika. Mjere su se odnosile na izlijevanje vodotoka na području općine Perušić (Kosinj) i gradova Gospić i Otočac. U aktivnostima provođenja mjera obrane od poplave na poplavljenom području SCZ Gospić bila aktivno uključena.
Cijela je protekla godina bila u znaku brojnih aktivnosti, edukacija, vježbi i provođenja brojnih projekata. Spomenimo samo konferenciju projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit“.

Kako je započela s poplavama, 2021. godina je s aktivnostima vezanim za poplavu i završila. Zadnjih dana u godini došlo je do obilnijih oborina i naglog topljenja snijega u Velebitu te je šire područje grada Gospića bilo poplavljeno. Na terenu su bile angažirane sve službe i Stožer civilne zaštite grada Gospića koji su bili na dispoziciji ugroženom stanovništvu na poplavljenom području.

Nastavak ispod oglasa

L.O.