Stranka LiPO: Ako ne budemo zadovoljni novim prijedlogom izradit ćemo svoj prijedlog Zakona o HGK

Na adresu portala zaprimili smo priopćenje stranke LiPO koje prenosimo u cijelosti.

Stranka LiPO se zalaže za daljnje unaprjeđenje i modernizaciju djelovanja Hrvatske gospodarske komore bez ishitrenog ukidanja obvezne članarine. 

Nastavak ispod oglasa

Unaprjeđenjem rada regionalnih komora, Hrvatska gospodarska komora doprinositi će ravnomjernom regionalnom razvoju RH za koje je iznimno zainteresirana stranka LiPO , a time i jačanju konkurentnosti cijelog gospodarstva. 

Iskazano nezadovoljstvo poduzetnika, tijela Hrvatske gospodarske komore trebaju shvatiti kao razlog za žurno razmatranje Odluke o visini članarine za 2021. godinu i ukazivanjem  za promjenu Statuta Hrvatske gospodarske komore, ali to ne smatramo osnovnim problemom.

Imajući u vidu da HGK provodi više različitih projekata financiranih iz EU izvora čiji je cilj kvalitetnija usluga hrvatskim poduzetnicima, ipak mora se uzeti u obzir da su rashodi za zaposlene 42,89% što smatramo da bi u svakom slučaju trebalo uzeti u obzir i raditi na smanjenju istoga. Uzimajući u obzir da su obveznu članarinu smanjivali u nekoliko navrata HGK mora razmotriti daljnja smanjenja. 

PROBLEM HGK JE STATUT KOJI TREBA HITNO MIJENJATI. MALI PODUZETNICI GOTOVO BEZ UTJECAJA, A ČINE 97% ČLANSTVA

Osnovno nezadovoljstvo, po nama proizlazi iz Statuta HGK koji onemogućava širokom članstvu veći utjecaj na rad komore. Upravni odbor ima 7 članova od kojih je jedan predstavnik zaposlenika ,a bira se na prijedlog predsjednika što je po nama nedopustivo. Po postojećem Statutu predsjednik u startu od 7 glasova ima 3 što daje ogroman prostor samovolji. Kriterije za izbor članova skupštine definira upravni odbor što stvara dodatno nezadovoljstvo i mogućnost zlouporabe. Još jedna nelogičnost  je da tumačenje statuta daje upravni odbor ,a ne skupština. Samo iz ovih nekoliko činjenica vidljivo da je članstvo zanemareno te trebaju novi zakonski okviri. Mali poduzetnici koji čine 97% članstva vjerojatno zbog ovakvih stvari osjećaju nezadovoljstvo. Stranka LiPO će u idućem periodu aktivno učestovati u novim zakonskim okvirima koji definiraju rad HGK te po potrebi izraditi i svoj zakonski prijedlog ukoliko s predloženim neće biti zadovoljni.

 

Predsjednik stranke LiPO

dr. Darko Milinović