Za dva dana počinje Javna rasprava   za dokument „Strategija regionalnog razvoja RH do kraja 2020.“  čiji je nositelj Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Javna rasprava trajat će mjesec dana, odnosno od 4. kolovoza 2016.  do 4. rujna 2016. Javni uvid u ovaj  dokument moći će se obaviti u razdoblju trajanja javne rasprave, radnim danom od 09 do  12 sati u prostorijama Ministarstva, Račkoga 6, Zagreb. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije održat će se 30. kolovoza 2016. godine s početkom u 10 sati u kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb. Za vrijeme trajanja javne rasprave pitanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se: upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6.

L.O.