„Strategije razvoja – projekta ukupnog razvoja Grada Otočca 2014. – 2018“

U gradskoj kući u Otočcu danas su predstavljanja polazišta za izradu „Strategije razvoja – projekta ukupnog razvoja Grada Otočca 2014. – 2018“ i mogućnosti financiranja lokalnih projekata od EU fondova i hrvatskih Ministarstava. Predstavljanju su uz predsjednika GV Otočca Slavena Prpića i zamjenika gradonačelnika Nenada Jankovića nazočili brojni poduzetnici, gospodarstvenici, predstavnici turističkih, kulturnih, malih i srednjih gospodarstvenih djelatnosti sa područja grada Otočca. Polazišta za izradu „Strategije razvoja – projekta ukupnog razvoja Grada Otočca 2014. – 2018“ izradio je P.M.C. d.o.o. iz Rijeke a predstavio nazočnima mr.Miran Cofek.

Grad Otočac, lokalni gospodarski i društveni subjekti i društvo Project Management Consulting d.o.o. su krajem 2005., početkom 2006. godine izradili strategiju razvoja – Projekt ukupnoga razvoja Grada Otočca 2006. – 2011. Analizom popisa projekata iz tog dokumenta došli smo do podataka da je realizirano blizu 90 % projekata, što je više nego uspješno.Zbog isteka roka (2011 godina) na koji je strategija razvoja izrađena, zbog potrebe njene izmjene vezano za ekonomsku krizu u Hrvatskoj i EU i zbog promijenjenih uvjeta poslovanja, te zbog ulaska Hrvatske u EU i mogućnosti pristupa strukturnim fondovima EU, potrebna je izrada revizije strategije razvoja – Projekta ukupnog razvoja Grada Otočca za razdoblje 2014.-2018. godine.S obzirom na to da je Republika Hrvatska u Europskoj uniji, ubrzani gospodarski razvoj nameće se kao nužna potreba. Kao i sve ostale zemlje članice EU i Hrvatska mora uskladiti javni i privatni sektor s nizom zakona, normi i procedura. Jedan od ciljeva EU je postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja čime bi se smanjile velike socijalne i ekonomske razlike unutar Unije i omogućila izgradnja konkurentnog gospodarstva. Budući da Europska unija regionalni razvoj unutar zemalja članica postavlja na vrh liste prioriteta, ona nudi sredstva strukturnih fondova s ciljem podupiranja strateški važnih projekata u regijama pojedine zemlje i povećanja konkurentnosti regija i povećanja ekonomskog i socijalnog blagostanja stanovništva.

Nastavak ispod oglasa

Drugim riječima fondovi Svjetske banke i Europske investicijske banke, predpristupni i strukturni fondovi EU moći će se angažirati za pojedini projekt JLS samo ako je taj projekt sažeto definiran i naveden u strategiji razvoja pojedine JLS ili u dokumentu Razvojne strategije Ličko – senjske županije. Osnovni preduvjet povlačenja bespovratnih i kreditnih sredstava iz hrvatskih ministarstava i europskih predpristupnih i strukturnih fondova od strane JLS i gospodarstva je postojanje navedenih projekata u strategiji razvoja JLS.

GRAD OTOČAC će 2018 godine biti moderan grad u kojoj su: kvaliteta života i održivi razvoj vodeći u RH , te izjednačeni sa razvojem najuspješnijih malih naselja Europske unije. Nositelj dinamičnog gospodarskog razvoja je malo i srednje poduzetništvo u sektoru proizvodnih djelatnosti, turizma i ugostiteljstva. Proizvodnja i turističke djelatnosti se baziraju na održivom korištenju lokalnih prirodnih resursa i kadrovskih potencijala te stvaraju visok stupanj dodane vrijednosti. Proizvodi i turističke usluge Grada Otočca prepoznati su i cijenjeni na domaćem i izvoznom tržištu, a nastaju zahvaljujući bogatoj tradiciji, povijesti i kulturi u spoju sa ljubaznim stanovništvom i kvalitetnim proizvodima i uslugama. Ekonomsko-socijalni razvoj određen je potrebama ljudi i omogućuje socijalnu, ekonomsku, zdravstvenu i pravnu sigurnost sadašnjih i budućih generacija. Nazočnima je pojašnjenja davala i direktorica regionalnog razvojnog edukacijskog centra “Primus Fortissimus”, stručni suradnik LAG-a Bojana Markotić Krstinić.

Dražen Prša