Stručna predavanja o značaju velebitskih šuma

Nakon  upisivanja bukovih šuma Nacionalnih parkova Sjeverni Velebit i Paklenica na UNESCO-v Popis svjetske baštine, Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira  stručna predavanja “Velebitske šume – Svjetska prirodna baština”. Predavanje će se održati ovoga petka, 1. prosinca u 18 sati u Domu kulture M. C. Nehajeva Senj. Ovom prigodom bit će prezentirane teme:

-Vegetacijske značajke šumskih staništa u NP Sjeverni Velebit / prof.dr.sc. Joso Vukelić

Nastavak ispod oglasa

-Interakcija prirodnih požara i životnog ciklusa prašuma crnoga bora / Anja Žmegač, mag.ing.silv.
-Unutargodišnja dinamika rasta obične smreke u NP Sjeverni Velebit / Domagoj Trlin, mag.ing.silv.
-Rekonstrukcije ekstremnih klimatskih prilika na području NP Sjeverni Velebit / doc.dr.sc. Stjepan Mikac i
-Dinamika populacije štetnih insekata, uzroci i posljedice / prof.dr.sc. Boris Hrašovec.

S.V./L. O.