Stručna procjena kao temeljna smjernica zaštite od požara

Među točkama Dnevnoga reda 20. po redu sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića našlo se i razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju (usklađenju) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i donošenju Plana zaštite od požara Grada Gospića. Izvjestitelj će biti zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan, ujedno i predsjednik Stožera zaštite i spašavanja grada Gospića.

-U odredbama Statuta Grada Gospića nalazi se i stalna briga zaštite i spašavanje stanovnika, javne i privatne imovine na ovom području. Zato će vezano uz Zakon o zaštiti od požara jedna od točaka današnje sjednice biti razmatranje i prihvaćanje Odluke o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara. Na ovaj se način definira postojeće stanje, odnosno planira budući ustroj vatrogasnih postrojbi na ovom području. Na obilježavanju Dana civilne zaštite vidjeli smo na jednome mjestu sve službe za žurna djelovanja koje sudjeluju u aktivnostima zaštite i spašavanja na području grada Gospića. Ovo je važan segment života, a to smo, nažalost, iskusili mnoštvo puta. Svake godine od mjeseca svibnja na dalje imamo brojne situacije kada vatrogasne postrojbe gase požare izazvane neopreznim paljenjem suhe trave i korova, što se znade oteti kontroli i zahvatiti šumske površine. Godinama se smanjuje broj ovakvih požara, što znači da se puno toga napravilo u preventivnom smislu, zajedno s DUZS, ističe Ivan Biljan.

Nastavak ispod oglasa

U obrazloženju procjene ugroženosti od požara na području grada Gospića stoji kako je na temelju Zakona o zaštiti od požara predstavničko tijelo grada donosi Plan zaštite od požara na temelju Procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova i Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije. Tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita izradila je (reviziju) Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i Plan zaštite od požara tehnoloških eksplozija Grada Gospića. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izrađena je u svrhu utvrđivanja stanja zaštite od požara i tehnološke eksplozije na prostoru Grada Gospića te donošenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se ugroženost od nastanka požara i/ili tehnološke eksplozije smanjila na što je god moguće manju razinu, te slijedom toga smanjila možebitna šteta po zdravlje ljudi i imovinu od nastalih požara i/ili tehnoloških eksplozija.

L. O.