Stručni seminar za odgajateljice

vrtić

Dječji vrtić „Pahuljica“ iz Gospića danas je bio domaćin  stručnog skupa na međužupanijskoj razini. Prezentirani program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Ličko-senjske županije. Pokretač i voditelj današnje edukacije bila je  viša savjetnica za predškolski odgoj Jasna Šverko iz Agencije za odgoj i obrazovanje sa suradnicama.

Tema skupa „Što je zajednica učenja u dječjem vrtiću“ privukla je pozornost četdesetak odgajateljica iz dječjih vrtića cijele županije. Tijekom današnjeg seminara odgajateljice su stekle dodatna znanja o pojmu „zajednica učenja“ te načinu stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika unutar predškolskih ustanova koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu. Predavačicama se u ime vrtića domaćina i svih sudionica seminara zahvalila ravnateljica Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Marija Fajdić.

Nastavak ispod oglasa

M.S.