Karlobag / foto: Lika online

Kao i svake godine Općina Karlobag realizira subvenciju za nabavku ogrijeva umirovljenicima. Ove godine pravo na subvenciju ima po jedan član (umirovljenik) iz domaćinstva koji ima mirovinu manju od 3 000 kuna. Zahtjevi za dodjelu subvencije započeli su danas i potrajat će dok se u Općinu Karlobag ne jave svi umirovljenici koji ostvaruju ovo pravo. Prilikom prijave za ovu subvenciju umirovljenici trebaju predočiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak o isplati mirovine. Subvencija za nabavku ogrijeva iznosi 500 kuna.

M.S.