S ciljem stvaranja još povoljnijih uvjeta za razvoj stočarstva na području općine Udbina načelnik Ivan Pešut donio je Odluku o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja  krava plotkinja u 2017. godini. Korisnici subvencija su mali OPG-i s područja općine Udbina, pri čemu će se svako osjemenjivanje subvencionirati u bruto iznosu od 100 kuna. Osjemenjivanje krava plotkinja na području Udbine vršit će ovlaštene organizacije i ustanove, a subvencije će se realizirati putem dostavljenih računa. Na području općine Udbina trenutno se uzgaja oko tisuću goveda, sa stalnim trendom porasta uzgojnih kvota.

L.O.