Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

-
-

GOSPIĆ – Ličko – senjska županija je 30. srpnja 2014. godine objavila Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama iz „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini“.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Ličko-senjske županije i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj.
Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 82,5%, odnosno do  maksimalnog iznosa od 61.875,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, od toga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira do 80% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 60.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a Ličko-senjska županija s dodatnih 2,5% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 1.875,00 kuna po obiteljskoj kući (s PDV-om).
Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje mjera EnU te izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata nastale nakon datuma objave Javnog poziva FZOEU (Narodne novine broj 38. od 26. ožujka 2014. godine), a nakon provedenog terenskog pregleda prijavljenih obiteljskih kuća i ocjenjivanja zahtjeva fizičkih osoba od strane Ličko-senjske županije.
Javni natječaj je otvoren do 29. rujna 2014. godine, a sve potrebne informacije i obrasci mogu se preuzeti na web stranici Ličko-senjske županije www.licko-senjska.hr.

L.O./S.V.

Nastavak ispod oglasa