Kao jednu od mjera poticanja poljoprivredne proizvodnje na području Općine Brinje,  načelnik Zlatko Fumić donio je odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava na području Općine Brinje u iznosu od 100,00 kn s PDV-om po grlu. Korisnici usluge umjetnog osjemenjivanja krava i junica prilikom podnošenja zahtjeva za sufinanciranje troškova trebaju dostaviti račun ovlaštene veterinarske stanice koja je vršila usluge umjetnog osjemenjivanja, podatke o poljoprivrednom gospodarstvu ili nazivu fizičke osobe te broj računa (IBAN) na koji će se vršiti isplata. Zahtjev je moguće podnijeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje do 5.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Prihvatljivi računi će se podnositeljima zahtjeva sufinancirati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

L.O.