GOSPIĆ-„Šuma okom šumara“ naslov je međunarodne izložbe koju je večeras priredilo Hrvatsko šumarsko društvo-ogranak Gospić. U holu POU „dr. Ante Starčević“ predstavljena je retrospektiva nagrađenih fotografija čiji su autori šumari iz Hrvatske i više europskih država. U uvodnom dijelu skupa govorila je prof. Ana Lemić, pasionirana planinarka i autorica više putopisnih i stručnih knjiga o Velebitu. Predsjednica gospićkog ogranka Šumarskog društva Mandica Dasović pojasnila je detalje „tajne sprege“ šume, šumara i foto-objektiva.
-Kada se mi šumari krećemo kroz šume u našim svakodnevnim poslovima zamjećujemo neke detalje koji su pomalo strani običnom oku i samo ih šumar može prepoznati kao posebne. Kada se sakupilo mnoštvo tih fotografija krenulo se s izložbom u Bjelovaru, pa su fotografije počele stizati i iz drugih Uprava šuma, ali i iz drugih država. Ovdje su danas najuspjeliji radovi šumara iz desetak država. Kolega Mario Bošnjak je radio u Šumariji Gračac i godinama se uspješno navi fotografijom, pa je večeras s nama sa svojim radovima, rekla je o izložbi Mandica Dasović koja ipak ističe i događaj koji će u 2015. godini zaokupiti pažnju javnosti.
– Ove godine obilježavamo 250 godina organiziranog šumarstva u Hrvatskoj. U ovom kraju je prije 250 godina osnovana Šumarija Oštarije, pa ćemo u lipnju postaviti spomen ploču vezanu uz taj važan događaj. Osim toga radit ćemo dosta i na promicanju šumarske struke kako bi se javnost upoznala sa značenjem šumarstva u cjelini, kazala je Mandica Dasović, proglašavajući izložbu otvorenom. Posjetitelji će ovu zanimljivu i prestižnu izložbu moći pogledati do 20. veljače.
H. J.