Nastavljaju se aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju cestovne infrastrukture na širem području Općine Perušić. Ovoj je općini dodijeljena potpora u iznosu od 3.102,434,41 kn za projekt Izgradnje prilaznih šumskih cesta „Put Like“ i „Put Kruščice“ za Podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva „, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“. Ovi projekti financirat će se od strane fondova EU sa 85 posto, a RH 15 posto

Na području gospodarske jedinice „Risovac – Grabovača“ utvrđen je nedostatak šumskih cesta na zapadnom dijelu gospodarske jedinice u katastarskoj općini Mlakva. Radi kvalitetnijeg gospodarenja šumom i šumskim zemljištem na tom području i protupožarne zaštite predmetnog predjela, nužna je izgradnja mreže šumskih cesta, a jedna od njih je i šumska cesta “Put Kruščice”. Funkcija ove planirane šumske ceste je unaprjeđivanje gospodarenja šumama te poboljšanje protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta navedenog područja.

Trasa projektirane šumske ceste „Put Kruščice“ završava na projektiranoj šumskoj cesti „Put Like. Trasa šumske ceste „Put Like“ započinje na kraju nerazvrstane ceste, oko 200 metara od sela Kaluđerovac. Ova šumska cesta ukupne duljine 5,5 kilometara nastavlja na nerazvrstanu cestu koja je održavana i prilagođena svim tehničkim uvjetima propisane za šumske ceste.

L. O.