Suspendiran zakon i Agencija za poljoprivredno zemljište

0

Kontroverzni  Zakon o poljoprivrednom zemljištu do daljnjega se neće primjenjivati jer je Ustavni sud odlučio prihvatiti prijedloge SDF-a Srpski demokratski forum iz Zagreba, Udruge za promicanje i zaštitu Ustavom zajamčenih prava građana iz Kaštel Novog, Antuna Masla iz grupe slavonsko-baranjskih poljoprivrednika te Ivana Bižanović iz Otočca za pokretanje ocjene ustavnosti pojedinih njegovih odredbi, posebice one po kojoj država može neobrađeno zemljište privremeno oduzeti vlasniku i dati ga u najam.

Na taj način, točnije sve do donošenja konačnog rješenja Ustavnog suda, obustavljen je i rad Agencije za poljoprivredno zemljište koja je službeno počela raditi prije samo nekoliko dana – 1. srpnja 2010. godine
Naime, ta je agencija trebala raspolagati i državnim, ali i privatnim poljoprivrednim zemljištem, a prema spornom zakonu imala je i pravo prvokupa privatnog zemljišta.

Oglas

Konkretno, jedinice lokalne samouprave imale su mogućnost u ime Agencije neobrađeno privatno zemljište bez pristanka vlasnika davati u zakup.
– S obzirom na to da je riječ o zakonskim mjerama važnima za cjelokupnu zajednicu i pitanju koje zadire u temeljna ljudska prava, postojanje i najmanje sumnje dostatan je razlog da Ustavni sud detaljno preispita odredbe ovog zakona – kazala je sutkinja Ustavnog suda Duška Šarin. Prema njezinim riječima postupak ocjene ustavnosti mogao bi biti dugotrajan jer zahtijeva mnoštvo analiza, stručnih očitovanja, znanstvenih mišljenja, ali i ustavnosudskih stavova iz drugih zemalja, a do konačne odluke privatnim će se zemljištem raspolagati kao i do sada sukladno općim propisima o raspolaganju nekretnina, odnosno kako se to radilo do 1. srpnja.

– Ako želimo biti demokratska zemlja i poštovati standarde kakvi postoje u svim razvijenim zemljama, onda moramo zaštiti privatno vlasništvo jer je ono nedodirljivo – ističe Bižanović , navodeći primjer Poljske, u kojoj također postoji slična agencija, ali ona raspolaže isključivo državnim zemljištem, a može i privatnim jedino ako se s tim suglasi vlasnik.

U prijedlogu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti predlagatelji su posebno isticali činjenicu da se spornim zakonom ograničava pravo vlasništva, slobodna prodaja i davanje u zakup te mirno uživanje vlasništva, što je jedna od temeljnih ustavnih kategorija.

Felix