Među ličkim općinama koje su znatno uznapredovale pri provedbi obveze o zbrinjavanju otpada svakako se ubraja Općina Perušić. Ova je Općina  dobila sredstva iz EU za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će biti u funkciji već ovog proljeća kada će započeti i intenzivnije aktivnosti odvajanja otpada i njegovog prikupljanja na području cijele općine.

Uz ovu tematiku vezana su mnoga pitanja građana koji će biti uključeni u taj proces: kako odvajati otpad u svojem domu i kako se otpad kasnije zbrinjava i reciklira odlučili smo održati dvije obrazovne radionice otvorenog tipa za sve zainteresirane. Druga po redu radionica će se održati sutra, 26. ožujka s početkom u 17:30 h za šire područje Kosinja u zgradi Društvenog doma Donji Kosinj.

Mještani Kosinja će na radionici  moći saznati sve o tome koja vrsta otpada se odvaja kod kuće, kako se  tada taj otpad prikuplja i kako će se odvojeni otpad u reciklažnom dvorištu zbrinuti. Radionica će mještanima prikazati taj cijeli ciklus, a očekuje se da će biti dosta pitanja na koja će odgovor dati dipl. ing. Dejan Kosić, koji posjeduje bogato iskustvo u provedbi projekata odvajanja i recikliranja otpada te će ujedno biti i voditelj radionice. Na radionici će u uvodnom dijelu predstavnici Općine Perušić predstaviti cjelokupni projekt „Reciklažno dvorište Perušić“ i tijek provedbe cijeloga projekta.

L.O.